Yhteystietojen muutosilmoitus

Tällä lomakkeella voi ilmoittaa seurassa tai yhdistyksessä tapahtuneista yhteystietojen muutoksista.

Seuran nimi
Yhteyshenkilön nimi
Rooli / toimenkuva
Puhelinnumero
Sähköpostiosoite
Internetsivut
Muu tieto